Prenatale screening

U kunt laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat uw kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Mensen met Downsyndroom hebben een verstandelijke beperking.  Het is van tevoren niet te voorspellen hoe zij zich ontwikkelen. Zij hebben vaker gezondheidsproblemen; over het algemeen zijn deze goed te behandelen. Kinderen met Edwards- of Patausyndroom overlijden meestal voor of rondom de geboorte. Zij worden zelden ouder dan een jaar. Deze kinderen hebben een ernstige verstandelijke beperking en ernstige lichamelijke afwijkingen. 

Bij het eerste bezoek vragen we of jullie meer willen weten over de screening. Als jullie dat willen, krijgen jullie een gesprek over de screening. Je kunt je voorbereiden op dit gesprek door de informatie te lezen op https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/ en de keuzehulp Bewust Kiezen op deze website in te vullen.

Je kunt kiezen uit twee verschillende testen: 
- De combinatietest. Dit is een bloedtest bij de zwangere en een nekplooimeting bij het kind met een echo. 
- De NIPT (niet-invasieve prenatale test). Dit is een bloedtest bij de zwangere.

De NIPT ontdekt meer kinderen met Down-, Edwards- en Patausyndroom en klopt vaker dan de combinatietest (dat wil zeggen dat er minder zwangeren onterecht worden doorgestuurd voor vervolgonderzoek). 
Na het gesprek kiezen jullie of jullie mee wilt doen aan de screening. Deelname aan de screening is vrijwillig. De screening kost € 168  (combinatietest, bij eenling) of € 175 (NIPT). Deze kosten betalen jullie  zelf. 

Meer informatie kun je vinden in de folder 'Informatie over de screening op Down-, Edwards-, en Patausyndroom'.